top of page

MPA MANAGEMENT EFFECTIVENESS in Karadağ (tarih 25.09.2022)

25-27 Ekim tarihleri arasında MedPAN tarafından Karadağ'da düzenlenen çalıştaya katıldık. Çalıştayda Denizel Koruma Alanları Yol Haritası, 30x30, Barcelona Sözleşmesi ve Avrupa Komisyonu Yeşil Anlaşması gibi konuların üstünde duruldu.

Son Yazılar

Hepsini Gör