top of page

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği (“Dernek”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’ne ait bina https://www.denizyasaminikoruma.org/ internet sitesini (“Site”) ziyaretiniz sırasında siteye üye olmak ve/veya sitede yer alan bağış ya da gönüllülük servislerinden yararlanılması amacıyla kullanıcılara ait ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, çalışma ve eğitim durumu bilgileri, yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri alınarak veri tabanına kaydedilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Derneğimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, şayet islenmişse, buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış̧ islenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Heybeliada Mahallesi Bahriye Hamamı Sokak 43/A 34973 Adalar/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@denizyasaminikoruma.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği (“Dernek”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’ne ait bina https://www.denizyasaminikoruma.org/ internet sitesini (“Site”) ziyaretiniz sırasında siteye üye olmak ve/veya sitede yer alan bağış ya da gönüllülük servislerinden yararlanılması amacıyla kullanıcılara ait ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, çalışma ve eğitim durumu bilgileri, yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri alınarak veri tabanına kaydedilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Derneğimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, şayet islenmişse, buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış̧ islenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Heybeliada Mahallesi Bahriye Hamamı Sokak 43/A 34973 Adalar/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@denizyasaminikoruma.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

bottom of page