top of page

Bilimsel Çalışmalar

Marmara Denizi'nde, eşsiz canlıların takibi için ulusal veya uluslararası bilimsel çalışmalara lojistik olarak destek verdik. Denizel biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla Avrupa Birliği (AB) Habitat Yönergesi çerçevesinde, tüm Avrupa çapında oluşturulacak denizel koruma alanları ağı (Natura 2000 ağı) içinde temsil edilecek, denizel habitat tiplerinin, belirlenip sınıflandırılmasına katkı sağladık.

bottom of page